Fundacja Imago

Konferencja pt."Zlecanie usług aktywizacji zawodowej przez urzędy pracy-nowy rynek usług szansą dla NGO oraz agencji zatrudnienia"

/ 2015-01-14 10:47:38

W dniu 30 stycznia 2015r. w STAROCHORZOWSKIM DOMU KULTURY  w Chorzowie  przy ul. Siemianowickiej 59 odbywać się będzie konferencja

pt. „Zlecanie usług aktywizacji zawodowej przez urzędy pracy-nowy rynek usług szansą dla NGO oraz agencji”.

Celem konferencji jest m.in. zaprezentowanie możliwości, jakie niesie ze sobą kontraktowanie  zarówno dla organizacji pozarządowych jak i urzędów pracy (zlecanie usług agencjom zatrudnienia).

Konferencja jest objęta patronatem Prezydenta Miasta Chorzów – Pana Andrzeja Kotala  oraz Europosła – Pana Marka Plurę.

Poniżej szczegółowy ramowy program konferencji:

Program konferencji w Chorzowie 30.01.15

Zgłoszenia na konferencję można dokonywać drogą mailową na adres: karolina.foltyn@fundacjaimago.pl  lub telefonicznie pod nr tel. 513 362 807 do dnia  23.01.2015r.