Fundacja Imago

Konferencja na temat organizacji i rozwoju usług asystenckich w Polsce 11 czerwca 2015r. Wrocław

/ 2015-06-03 11:04:45

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej:

1. Organizacji usług asystenckich dla niepełnosprawnych mieszkańców oraz ich rodzin.

2. Zagranicznym rozwiązaniom w zakresie usług przerwy regeneracyjnej, skierowanym do rodzin z niepełnosprawnymi osobami zależnymi.

3. Aktualnym zmianom legislacyjnym planowanym przez MPIPS, związanym z włączaniem asystentury do systemu wsparcia osób niepełnosprawnych.

Założeniem konferencji jest popularyzacja usług asystenckich wśród samorządów oraz organizacji pozarządowych i wymiana doświadczeń pomiędzy podmiotami już realizującymi usługi asystenckie, a także tymi, które są zainteresowane ich świadczeniem.

Konferencja nawiązuje do trwających dyskusji nad możliwością finansowania usług asystenckich ze środków PFRON, prac legislacyjnych prowadzonych przez MPIPS, a także wdrażania zapisów Konwencji NZ o prawach osób niepełnosprawnych w zakresie idei niezależnego życia.

CZAS: 11 czerwca 2015

MIEJSCE: Hotel VEGA we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 251.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji zapraszamy do potwierdzenia swojej obecności do dnia 9 czerwca na adres mailowy mariusz.tulacz@fundacjaimago.pl lub telefonicznie pod numerem 513 362 807

Załączniki: 

program konferencji 11.06.15 Wrocław