Fundacja Imago

Konkurs na realizację kursów języka niemieckiego dla uczestników projektu - wyniki

/ 2016-06-24 11:36:19

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr 1/06/KURS/2016/JnS informujemy, że spośród nadesłanych ofert żadna nie została wybrana ze względu na niespełnienie określonych w zapytaniu ofertowym wymogów wobec zleceniobiorcy.