Fundacja Imago

Konkurs ofert Nr 3/MAZ/2014 na przeprowadzenie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z powiatu m. Zabrze

/ 2014-06-13 08:33:36

Fundacja Imago zaprasza do składania ofert na  wykonanie usługi aktywizacji zawodowej 7 niepełnosprawnych osób bezrobotnych z powiatu m. Zabrze.

Celem konkursu jest wykonannie usługi, która doprowadzi do zatrudnienia niepełnosprawne osoby bezrobotne.

Wynagrodzenia dla wykonawcy usługi wypłacane jest proporcjonalnie do osiągniętych rezultatów.

Umowa z wykonawcą zawarta będzie na 8 miesięcy (5 miesięcy to okres na przygotowanie do zatrudnienia i 3 miesiące okres pozostania w zatrudnieniu).W uzasadnionych przypadkach może być przedłużona.

Konkurs jest organizowany w ramach projektu pt. „Metamorfoza. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z powiatu m. Zabrze”,który jest   współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr. umowy: UDA-POKL.07.04.00-24-076/12-00.

Oferty można skłaać do dnia 1.07.2014 r.

Szczegółowe informacje na temat wykonania usługi  można znaleźć w dokumentacji konkursowej:

Dokumentacja konkursowa:

Specyfikacja konkursu 3_MAZ_2014

charakterystyki indywidualne bezrobotnych konkurs 3_MAZ_2014 załącznik 1

projekt umowy konkurs 3_MAZ_2014 załącznik 2

formularz ofertowy konkurs 3_MAZ_2014 załącznik 3

umowa Trójstronna konkurs 3_MAZ_2014 załącznik nr 4