Fundacja Imago

Konkurs ofert Nr 1/MAZ/2014 na wykonanie usługi aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z powiatu m.Zabrze

/ 2014-02-04 12:38:26

Fundacja IMAGO ogłasza:

Konkurs ofert  Nr 1/MAZ/2014 – Na wykonanie usługi aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu powiatu m. Zabrze (CPV: 79611000-0).

Konkurs jest organizowany w ramach projektu pt. „Metamorfoza. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z powiatu m. Zabrze”,który jest   współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr. umowy: UDA-POKL.07.04.00-24-076/12-00.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć w dokumentacji konkursowej

Dokumentacja konkursowa:

Specyfikacja konkursu ofert

Charakterystyki Indywidualne załącznik nr 1

Umowa z kontraktobiorcą załącznik 2

Formularz ofertowy załącznik 3

Umowa Trójstronna załącznik nr 4