Fundacja Imago

Konkurs ofert Nr 2/MAZ/2014 na wykonanie usługi aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z powiatu m.Zabrze

/ 2014-03-03 09:14:51

Fundacja IMAGO ogłasza:

Konkurs ofert  Nr 2/MAZ/2014 – Na wykonanie usługi aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu powiatu m. Zabrze (CPV: 79611000-0).

Celem konkursu jest wykonanie usługi, która doprowadzi do zatrudnienia uczestników projektu.

Konkurs jest organizowany w ramach projektu pt. „Metamorfoza. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z powiatu m. Zabrze”,który jest   współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr. umowy: UDA-POKL.07.04.00-24-076/12-00.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć w dokumentacji konkursowej

Dokumentacja konkursowa:

Specyfikacja konkursu ofert 

Załącznik nr 1 Indywidualne charakterystyki uczestników kontraktowania

Załącznik nr 2 umowa z kontraktobiorcą

Załącznik nr 3 formularz ofertowy 

Załącznik nr 4 Umowa Trójstronna