Fundacja Imago

Konkurs ofert nr 3/MK/2013 na wykonanie usługi aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kłodzkiego

/ 2013-05-21 09:25:37

Fundacja IMAGO ogłasza:

Konkurs ofert nr 3/MK/2013 – Wykonanie usługi aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kłodzkiego (CPV: 79611000-0).

Konkurs jest ogłaszany w ramach realizacji projektu innowacyjnego pn.: „Model kontraktowania usług rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy: POKL.06.02.00-02-114/11-01).

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie
Załącznik 1 – Specyfikacja Konkursu Ofert
Załącznik 2 – Charakterystyka indywidualna
Załącznik 3 – Formularz oferty konkursowej
Załącznik 4 – Ramowy wzór kontraktu
Załącznik 5 – Wzór umowy trójstronnej