Fundacja Imago

Konkurs ofert Nr 4/MAZ/2014 na wykonanie czynności Asystenta osoby niepełnosprawnej dla uczestników projektu

/ 2014-07-16 08:17:34

Fundacja Imago ogłasza konkurs ofert  Nr 4/MAZ/2014 na wykonywanie czynności Asystenta osoby niepełnosprawnej dla uczestników projektu.

Konkurs jest organizowany w ramach projektu pt. “Metamorfoza. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z powiatu m.Zabrze” realizowanego przez Fundację Imago (Lider) oraz Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu (Partner I) i Fundację Nadzieja Dzieci (Partner II), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII, Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy.

Szczegółowe informacje dot. konkursu oraz termin składania ofert można znaleźć w poniżej załączonej dokumentacji konkursowej.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe-AON

Załącznik nr 1 – Formularz oferty AON

Załącznik nr 2 – oświadczenie AON