Fundacja Imago

Konkurs ofert Nr 5/MAZ/2014 na przeprowadzenie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z powiatu m. Zabrze

/ 2014-08-06 11:26:44

Fundacja Imago zaprasza do składania ofert na  wykonanie usługi aktywizacji zawodowej 7 niepełnosprawnych osób bezrobotnych z powiatu m. Zabrze.

Celem konkursu jest wykonannie usługi, która doprowadzi do zatrudnienia niepełnosprawne osoby bezrobotne.

Wynagrodzenia dla wykonawcy usługi wypłacane jest proporcjonalnie do osiągniętych rezultatów.

Umowa z wykonawcą zawarta będzie na 7 miesięcy (4 miesięce to okres na przygotowanie do zatrudnienia i 3 miesiące okres pozostania w zatrudnieniu).W uzasadnionych przypadkach umowa może być przedłużona.

Konkurs jest organizowany w ramach projektu pt. „Metamorfoza. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z powiatu m. Zabrze”,który jest   współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr. umowy: UDA-POKL.07.04.00-24-076/12-00.

Oferty można skłaać do dnia 25.08.2014 r.

Szczegółowe informacje na temat wykonania usługi  można znaleźć w dokumentacji konkursowej:

Dokumentacja konkursowa:

Specyfikacja konkursu 5_MAZ_2014

Charakterystyki indywidualne bezrobotnych

formularz ofertowy konkurs 5_MAZ_2014 załącznik 3

projekt umowy konkurs 5_MAZ_2014 załącznik 2

umowa Trójstronna konkurs 5_MAZ_2014 załącznik nr 4