Fundacja Imago

Konkurs ofert Nr 6/MAZ/2014 na przeprowadzenie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z powiatu m. Zabrze

/ 2014-08-21 09:44:57

Fundacja Imago zaprasza do składania ofert na  wykonanie usługi aktywizacji zawodowej 8 niepełnosprawnych osób bezrobotnych z powiatu m. Zabrze.

Celem konkursu jest wykonanie usługi, która doprowadzi do zatrudnienia niepełnosprawne osoby bezrobotne.

Wynagrodzenia dla wykonawcy usługi wypłacane jest proporcjonalnie do osiągniętych rezultatów.

Umowa z wykonawcą zawarta będzie na 7 miesięcy (4 miesięce to okres na przygotowanie do zatrudnienia i 3 miesiące okres pozostania w zatrudnieniu).W uzasadnionych przypadkach umowa może być przedłużona.

Konkurs jest organizowany w ramach projektu pt. „Metamorfoza. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z powiatu m. Zabrze”, który jest  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr. umowy: UDA-POKL.07.04.00-24-076/12-00.

Oferty można skłaać do dnia 05.09.2014 r.

Szczegółowe informacje na temat wykonania usługi  można znaleźć w dokumentacji konkursowej.

Dokumentacja konkursowa:

1. Specyfikacja konkursu 6_MAZ_2014

2. Charakterystyki indywidualne

3. formularz ofertowy konkurs 6_MAZ_2014 

4. projekt umowy konkurs 6_MAZ_2014 

5. umowa Trójstronna konkurs 6_MAZ_2014