Fundacja Imago

Konkurs ofert Nr 7/MAZ/2014 na przeprowadzenie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z powiatu m. Zabrze

/ 2014-10-08 09:17:54

Fundacja Imago zaprasza do składania ofert na  wykonanie usługi aktywizacji zawodowej 7 niepełnosprawnych osób bezrobotnych z powiatu m. Zabrze.

Celem konkursu jest wykonanie usługi, która doprowadzi do zatrudnienia niepełnosprawnych osób bezrobotnych.

Wynagrodzenia dla wykonawcy usługi wypłacane będzie proporcjonalnie do osiągniętych rezultatów.

Umowa z wykonawcą zawarta będzie na 7 miesięcy (4 miesiące to okres na przygotowanie do zatrudnienia i 3 miesiące okres pozostania w zatrudnieniu).W uzasadnionych przypadkach umowa może być przedłużona.

Konkurs jest organizowany w ramach projektu pt. „Metamorfoza. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z powiatu m. Zabrze”, który jest  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr. umowy: UDA-POKL.07.04.00-24-076/12-00.

 

Oferty można składać do dnia 23.10.2014 r.

 

Szczegółowe informacje na temat wykonania usługi  można znaleźć w dokumentacji konkursowej.

 

Dokumentacja konkursowa:

1. Specyfikacja konkursu 7_MAZ_2014

2. Charakterystyki indywidualne 7_MAZ_2014

3. Formularz ofertowy konkurs 7_MAZ_2014

4. Projekt umowy konkurs 7_MAZ_2014

5. Umowa Trójstronna konkurs 7_MAZ_2014