Fundacja Imago

Nabór na stanowisko Dyspozytor w Dąbrowskim Centrum Asystenckim

/ 2017-01-25 11:21:41

Fundacja Imago ogłasza nabór na stanowisko Dyspozytora

Przedmiotem ogłoszenia jest zrealizowanie maksymalnie 1920 godzin usług w charakterze Dyspozytora/rki Asystentów/tek Osobistych dla osób z niepełnosprawnością, świadczących usługi na rzecz 60 niepełnosprawnych uczestników Projektu „Dąbrowskie Centrum Asystentury” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX, dla działania: 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT Subregionu Centralnego.

Usługi będą realizowane między 2 stycznia 2017 r. a 31 grudnia 2018 r. Maksymalne zaangażowanie Dyspozytora wyniesie średnio 80 godzin miesięcznie przez cały okres realizacji usług asystenckich w ramach Projektu.

Zakres czynności świadczonych przez Dyspozytora/kę:

  1. przeprowadzenie diagnozy potrzeb 60 ON,
  2. kontakt z osobami niepełnosprawnych i ich otoczeniem, udzielanie informacji, przyjmowanie zamówień na usługi asystentów, nawiązywanie współpracy z instytucjami zewnętrznymi w celu poprawy sytuacji klienta (np. kontakt z pracownikami socjalnymi z OPS ),
  3. układanie grafika pracy asystentów, współdefiniowanie czynności asystenckich, kontakt z asystentami, nadzór nad jakością świadczonych usług, weryfikacja realizacji usług, rozwiązywanie sytuacji kryzysowych

Wymagania: – wykształcenie średnie – doświadczenie w obszarze pracy na rzecz osoby z niepełnosprawnością – umiejętności komunikacji z ON, – umiejętności organizacji procesu świadczenia usług – umiejętności obsługi urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych (np. Skype, komunikatory informatyczne), – dyspozycyjność i punktualność, – umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresogennych i twórczego rozwiązywania problemów.

Aplikacje można przesyłać na adres:
joanna.swist@fundacjaimago.pl (skan)  i/lub
Fundacja Imago,
ul. Hallera 123
53-201 Wrocław
z dopiskiem Dyspozytor Dąbrowa