Nowy projekt „Poradnictwo kariery pomiędzy kulturami”

Fundacja Imago oraz Point Sp. z o.o. rozpoczęły w marcu br. realizację projektu rozwojowego dla doradców z województwa dolnośląskiego, którzy pracują z osobami z innych kultur.

Dzięki współpracy z partnerem z Helsinek, wspierającym od lat imigrantów w Finlandii, ale również m.in. w Grecji (w obozach dla uchodźców) polscy doradcy wezmą udział w szkoleniu w obszarze poradnictwa międzykulturowego, metod postępowania z klientem wrażliwym (np. osoby ubiegające się o azyl). Dodatkowo kadra zarządzająca instytucji uczestniczących w projekcie zapozna się z dobrymi praktykami interdyscyplinarnego systemu wsparcia imigrantów w Finlandii, kraju o bardzo długiej tradycji w systemowym wsparciu osób z innych kultur. Środowisko polskich doradców otrzyma w grudniu 2020r. publikację z rekomendacjami dot. międzykulturowego poradnictwa kariery.

Osoba do kontaktu:

Barbara Górka

barbara.gorka@fundacjaimago.pl

Tel.: 513 362 807

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (4.3 POWER Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa).