Fundacja Imago

Zaproszenie do przedstawienia ofert na na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi doradcy klienta

/ 2017-01-30 10:42:20

W związku z realizacją Projektu „Inwestuj w siebie! Aktywizacja zawodowo-edukacyjna młodzieży z województwa śląskiego” o nr WND-POWR.01.03.01-00-0191/15 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja Imago zaprasza do przedstawienia ofert w zakresie świadczenia usługi DORADCY  KLIENTA

Szczegóły oraz zapytanie ofertowe w  załączeniu.

zapytanie-ofertowe-_doradcaklienta

załączniki_1_2