Fundacja Imago

Oferta pracy na stanowisku Specjalisty ds. finansów

/ 2016-10-28 08:27:31

Poszukujemy osoby na stanowisko Specjalisty ds. finansów w ramach projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych.

Zakres obowiązków obejmuje:

– weryfikacja zgodności i prawidłowości wydatkowania środków z budżetem projektu i zasadami finansowania,

– monitoring stopnia wydatkowania środków,

– opisywanie dokumentów finansowych,

– sporządzanie harmonogramów płatności we współpracy z Koordynatorem projektu,

– prowadzenie monitoringu płatności,

– rozliczanie staży, stypendiów szkoleniowych,

– sprawozdawczość finansowa – sporządzanie wniosków o płatność,

– utrzymywanie bieżącej komunikacji pomiędzy Partnerami w zakresie wydatkowania środków,

– bieżąca archiwizacja dokumentów finansowych,

– nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów.

Poszukujemy Kandydatów, którzy spełniają wymagania:

– Wykształcenie min. wyższe licencjat (preferowane kierunki: rachunkowość, finanse, ekonomia),

– Znajomość zasad finansowania projektów UE,

– Doświadczenie w rozliczaniu projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym głównie EFS, PFRON, EOG, i in.,

– Bardzo dobra organizacja pracy,

– Dokładność, sumienność, terminowość wykonywania zadań,

– Umiejętność samodzielnego planowania i sprawnego organizowania własnej pracy

– Umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu

– Bardzo dobra obsługa pakietu MS Office

Miejsce pracy: Wrocław

Oferujemy:

– Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę – pełny etat

– Współpracę z profesjonalnym zespołem realizującym projekty UE

– Wsparcie zespołu – przyjazną atmosferę pracy

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: magda.stempska@fundacjaimago.pl do dnia 04.11.2016r.

Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883)”.