Fundacja Imago

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI AKTYWIZACJI DLA 40 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

/ 2013-10-16 11:23:18

W dniu 16.10.2013r. Fundacja IMAGO ogłasza konkurs ofert:

– Zamówienie usługi aktywizacji dla 40 osób niepełnosprawnych: bezrobotnych/poszukujących pracy, skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich oraz doprowadzenie skierowanych niepełnosprawnych bezrobotnych/poszukujących pracy do zatrudnienia i utrzymanie ich w zatrudnieniu przez okres min.3 miesięcy.

Konkurs ogłoszono w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych, w ramach projektu pt. „Model kontraktowania usług rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr. umowy: POKL.06.02.00-02-114/11-01.

 

Załącznik:  Ogłoszenie z Portalu UZP_420846_2013-1