Pomóż nam zbadać Jakość Życia Osób w Spektrum!

Main Logo

Wesprzyj nas w badaniu jakości życia osób w spektrum autyzmu w Polsce!

Fundacja Imago wraz z zagranicznymi partnerami (Malta, Hiszpania, Portugalia, Belgia i Grecja) bierze udział w projekcie „Points of Connection: Autism in the Community”. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Głównym celem Projektu jest wspieranie integracji młodych osób w spektrum autyzmu w lokalnych społecznościach oraz zwiększanie świadomości na temat spektrum autyzmu w krajach biorących udział w projekcie.

W pierwszym etapie projektu badamy poziom jakości życia osób neuroróżnorodnych w naszych krajach. 

Razem z młodymi osobami w spektrum stworzyliśmy narzędzie do pomiaru jakości różnych obszarów życia osób neuroróżnorodnych, by zebrać dane dotyczące ich dobrostanu fizycznego, pychicznego, dostępu do edukcji, aktywności społecznych i rynku pracy.

I właśnie do wypełnienia tego kwestionariusza chcielibyśmy zaprosić osoby w spektrum autyzmu / neuroróżnorodne.

Kwestionariusz składa się z 24 pytań, a jego wypełnienie zajmuje max. 10 min.

TU WYPEŁNISZ Kwestionariusz Jakości Życia: https://pointsofconnection.prismsmalta.com/pl/quality-life-measure/

O kolejnych etapach przeczytasz w zakładce Projekty Aktualne : Points of Connection i na stronie projektu : https://pointsofconnection.prismsmalta.com/pl/