Poszukujemy stażysty/ki na stanowisko Pracownika administracyjno-biurowego

Zapraszamy do udziału w STAŻU w naszej organizacji na stanowisku:

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY

Miejsce wykonywania zadań: Wrocław, ul. Hallera 123

Zakres zadań na stanowisku stażowym obejmuje:

Wsparcie w realizacji projektów w obszarze aktywizacji społeczno-zawodowej m.in.:

 • Zapoznanie z projektami realizowanymi przez Fundację,
 • Prowadzenie działań informacyjno-rekrutacyjnych, w tym promocja działań w mediach społecznościowych i portalach online, informowanie o działaniach realizowanych w ramach projektów, zasadach udziału i rekrutacji do projektów,
 • Przygotowywanie pism w edytorze tekstów,
 • Przygotowywanie baz danych, zestawień – praca z MS Excel,
 • Kompletowanie, porządkowanie, opisywanie i archiwizacja dokumentów projektowych,
 • Przygotowywanie dokumentacji poprzez kserowanie oraz skanowanie, 
 • Obsługa korespondencji (przesyłki pocztowe i kurierskie, e-mail),
 • Inne zadania wskazane przez Opiekuna stażu

Kryteria udziału:

-> miejsce zamieszkania -jeden z powiatów: ząbkowicki, kłodzki, dzierżoniowski, strzeliński.

-> wiek – 30 lat i powyżej.

-> Dodatkowe warunki udziału -aby wziąć udział w stażu należy spełnić jeden z poniższych warunków:

– być kobietą

 • być osobą długotrwale bezrobotną – pozostającą bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy
 • być osobą z niepełnosprawnością

Oferujemy:

 • 6 miesięczny staż w organizacji pozarządowej
 • stypendium stażowe w wysokości 1440,00 zł netto / miesiąc
 • zwrot kosztów dojazdu na staż
 • zaświadczenie o ukończonym stażu

Na zgłoszenia oraz CV czekamy do 19 marca 2021 pod adresem magda.stempska@fundacjaimago.pl 

Więcej informacji o naszych działaniach na stronie www.fundacjaimago.pl i www.foundationimago.eu

Staż realizowany jest w ramach projektu „Dolnośląska Strefa Zatrudnienia – edycja II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”