Fundacja Imago

Projekt Strefa Przedsiębiorczości - Informacja o terminie składnia wniosku o przyznanie wsparcia finansowego

/ 2017-01-11 13:58:11

Uczestników projektu zapraszamy do składania Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego do dnia 27 stycznia 2017.

Wraz z wnioskiem należy złożyć:

1. Potwierdzenie zakończeniu udziału w szkoleniu przygotowującym do prowadzenia działalności gospodarczej.

2. Biznes plan.

3. Harmonogram rzeczowo – finansowy.

4. Oświadczenie o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis.

5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Niezbędne dokumenty można pobrać na podstronie projektu:

http://fundacjaimago.pl/projekty/aktualne/strefa-przedsiebiorczosci/regulamin-wsparcia-z-zalacznikami/