Aktywne 50+

Okres realizacji

Maj 2010 – Listopad 2010

Wartość / budżet

47 430,00, PO KL 7.3, woj. Dolnośląskie

Grupa docelowa

Grupę docelową projektu stanowią 64 osoby powyżej 50 roku życia, mieszkańcy Trzebnicy i okolic, nieposiadający stałego zatrudnienia lub niezatrudnieni.

Cel

Głównym celem działań było aktywizacja społeczna i zawodowa, poprzez cykl warsztatów i zajęć, nakierowanych na podnoszenie kompetencji osobistych związanych z motywacją do zmiany, radzeniem sobie ze stresem, zorganizowanym i planowanym działaniem. W ramach oferty wsparcia uczestnicy mieli także możliwość uczestniczenia w ćwiczenia podnoszących sprawność fizyczną oraz warsztatach nakierowanych na realizację działań w zgodzie z metodyką projektową.

Rezultaty

– 56 godzin warsztatów z metod relaksacji i radzenia sobie ze stresem

– 56 godzin warsztatów z zakresu arteterapii i współdziałania w grupie

– 48 godzin warsztatów z zakresu aktywizacji ruchowej

– 32 godziny warsztatów kształtujących umiejętności psychospołeczne

– Przeszkolenie 64 osób

– 5 miniprojektów

Piotr Kuźniak

Tel.: 691 270 754

piotr.kuzniak@fundacjaimago.pl

2012-11-09 12:24:53

Informacje

okres realizacji   Maj 2010 – Listopad 2010   wartość/budżet   47 430,00 zł; PO KL 7.3   grupa docelowa  … więcej