„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024

Centra Asystenckie Fundacji Imago : Bytom, Dąbrowa Górnicza, Wrocław, Ząbkowice Śląskie

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024 finansowany jest w ramach Funduszu Solidarnościowego ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Całkowita wartość zadania:  2 991 345,96 PLN

Dofinansowania: 2 931 225,96 PLN

Okres realizacji projektu: styczeń 2024 – grudzień 2024

Cel programu:
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program adresowany jest dla:


– dzieci do ukończenia 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem równoważnym do wyżej wymienionego.

Oferowane wsparcie w ramach programu:

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta, osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym wsparcia w :

– czynnościach samoobsługowych, w tym w utrzymaniu higieny osobistej;

– prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

– w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

– podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Czynniki wpływające na przyznanie usługi asystencji osobistej:

Przyznając usługi asystencji osobistej, w pierwszej kolejności uwzględniane będą osoby, które:

– posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem  o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.

– samotnie gospodarują, nie mając możliwości korzystania ze wsparcia bliskich;

Rekrutacja do programu:

Osoba ubiegająca się o udział, zobowiązana jest do złożenia kompletu wymaganych dokumentów:

– karta zgłoszeniowa do Programu;

– kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

– zgoda na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych.

Rekrutacja rozpoczyna się 1 lutego 2024r., ma charakter otwarty i prowadzona jest w trybie ciągłym w okresie jej trwania, zależna jest jednak od liczby wolnych miejsc w projekcie. Więcej informacji odnośnie projektu można uzyskać kontaktując się z naszymi biurami. Dokumenty obligatoryjne w ramach rekrutacji dostępne są w biura projektu.

Miejsca realizacji

województwo dolnośląskie: m. Wrocław, powiat wrocławski (gminy Kąty Wrocławskie, Żórawina, Mietków), powiat średzki (gminy Środa Śląska, Miękinia), powiat trzebnicki (gminy Trzebnica, Wisznia Mała), powiat ząbkowicki (Ząbkowice Śląskie, pow. ząbkowicki, Ziębice, Złoty Stok, Stoszowice), powiat dzierżoniowski (Dzierżoniów, Bielawa), powiat kłodzki

województwo śląskie: m. Dąbrowa Górnicza, m. Gliwice, m. Bytom, m. Piekary Ślaskie, powiat będziński (gmina Będzin), powiat tarnogórski (gmina Radzionków), powiat gliwicki (gmina Sośnicowice).

Szczegółowych informacji udzielają biura realizujące projekt:
Bytom
ul. Moniuszki 22, pokój 112 (I piętro)
41-902 Bytom
tel. 797 110 933, osoba do kontaktu: Katarzyna Gajda w godz 10.00-15.00
e-mail:kasia.gajda@fundacjaimago.pl

Dąbrowa Górnicza
budynek Centrum Aktywności Obywatelskiej
ul: Sienkiewicza 6a
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 512 813 201,osoba do kontaktu: Daria Sąsiadek, w godz. 10.00-15:00
e-mail: daria.sasiadek@fundacjaimago.pl

Wrocław
al. Hallera 123
50-2021 Wrocław
Osoby do kontaktu: (w godz. 10.00-15.00):
Agnieszka Pawłowska 797 996 564

e-mail:agnieszka.pawlowska@fundacjaimago.pl

Martyna Rangno 509 771 751
e-mail:martyna.rangno@fundacjaimago.pl

Pliki do pobrania:

karta zgłoszeniowa

program

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

klauzula RODO