ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – EDYCJA 2020-2021

 

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2020-2021

Wartość dofinansowania: 1 246 640,00 PLN

Projekt Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2020-2021”

Głównym celem Programu jest pomoc uczestnikom w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Miejsce realizacji:

Bytom

Dąbrowa Górnicza

powiat ząbkowicki

Okres realizacji:

styczeń-grudzień 2021

Kto może być uczestnikiem projektu:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji – min 14 osób

 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego – min 76 osób

Uczestnicy programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

 • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe),
 • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • w załatwianiu spraw urzędowych,
 • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 • w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej).

Działania podejmowanie w ramach Programu mają na celu:

poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,

 • ograniczenie skutków niepełnosprawności,

 • stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaj aktywności,

 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych

Szczegółowych informacji udzielają:

Bytom

ul. Moniuszki 22, pokój 112 (I piętro)

41-902 Bytom

tel. 797 110 933, osoba do kontaktu: Katarzyna Gajda w godz 10.00-15.00

e-mail:kasia.gajda@fundacjaimago.pl

Dąbrowa Górnicza

budynek Centrum Aktywności Obywatelskiej

ul: Sienkiewicza 6a

41-300 Dąbrowa Górnicza

tel. 512 813 201,osoba do kontaktu: Daria Sąsiadek, w godz. 10.00-15:00

e-mail: daria.sasiadek@fundacjaimago.pl

powiat ząbkowicki

Ząbkowice Śląskie

Budynek Przedsiębiorstwa Wodno-Melioracyjnego

ul. Melioracyjna 3

57-200 Ząbkowice Śląskie

tel: 500-456-558, osoba do kontaktu: Emilia Rosikiewicz w godz. 10.00-15.00

e-mail: emilia.rosikiewicz@fundacjaimago.pl

Pliki do pobrania:

Karta zgłoszeniowa do programu – ON