Bliżej rynku pracy

blizej_rynku_pracy_show.cdr

 

UCZESTNICY
Projekt skierowany jest do 96 dorosłych osób niepełnosprawnych bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo zamieszkujących teren powiatu rybnickiego i powiatu miasta Rybnik i Zabrze.

OKRES REALIZACJI: 1.01.2016-31.03.2018

FORMY WSPARCIA
– indywidualne doradztwo zawodowe
– warsztaty aktywizacji społeczno-zawodowej
– szkolenia zawodowe
– trening pracy,
– pośrednictwo pracy,
– staże zawodowe

PARTNERZY

Fundacja Manufaktura Inicjatyw – Lider projektu
Fundacja Edukacji Nowoczesnej – Partner projektu
Fundacja Imago – Partner projektu

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

logo_PFRON_2011_r

Biuro projektu:

-sala konferencyjna, 1 piętro-

ul. Floriańska 1,
44-217 Rybnik (budynek ośrodka CRiR Bushido).

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00.

Możliwe jest umówienie spotkania w innych godzinach po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym.

Koordynator projektu
Anna Starostka

Tel. 504 565 301

e-mail: anna.starostka@fundacjaimago.pl