Centrum Asystentury Społecznej (CAS)

Okres realizacji

Październik 2012 – Czerwiec 2015

Wartość / Budżet

1 884 039,58, PO KL 7.2.1, woj. Śląskie

Grupa docelowa

Projektowane rozwiązanie jest przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oraz instytucji publicznych i niepublicznych działających na ich rzecz (OPS, PCPR, NGO, inne świadczące usługi para-asystenckie bądź asystenckie).

Cel

Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, a także jakości oferty instytucji publicznych i niepublicznych w zakresie profesjonalnych usług asystenckich.

Istotą projektu jest wypracowanie modelu działania niepublicznego podmiotu – Centrum Asystentury Społecznej (CAS), wyspecjalizowanego w świadczeniu usług asystenckich, przy ścisłej współpracy z OPS i PCPR. Sposób działania CAS zakłada implementację modeli biznesowych w prowadzeniu działalności, a w efekcie uniezależnienia od finansowania ze środków publicznych. Sercem CAS będzie kompleksowa oferta usług asystenckich w obrębie jednej, profesjonalnej instytucji, będącej partnerem dla publicznych inst. opieki i integracji społecznej.

Rezultaty

Rekomendacje zmian w przepisach ogólnokrajowych w zakresie stałego finansowania usług asystenckich.

Model funkcjonowania CAS.

Mechanizmy kontraktowania usług asystenckich przez OPS i PCPR.

Mechanizmy pozyskiwania środków zewnętrznych (w tym poza-dotacyjnych) przez CAS i prowadzenia odpłatnych działań.

2013-06-25 10:15:16

ZAPYTANIE OFERTOWE dot.opracowania treści kursu podnoszenie kompetencji cyfrowych i świadczenia usługi trenera

W związku z realizacją projektu pt.„Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-27 lat z Miasta Rybnik” współfinansowanego ze… więcej

Piotr Kuźniak

Tel.: 691 270 754

e-mail: piotr.kuzniak@fundacjaimago.pl

http://asystent-on.pl/