CyberSiłacze – rozwój umiejętności cyfrowo-społecznych osób z niepełnosprawnością fizyczną

 

 

CYBERSIŁACZE  – ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI CYFROWO-SPOŁECZNYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ FIZYCZNĄ

 

Okres realizacji projektu: XI.2020-II.2022

Miejsce realizacji projektu: woj. śląskie, woj. dolnośląskie

Wartość projektu: 570 633 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 538 049,90 PLN

 

Wsparcie projektu ,,CyberSiłacze’’ dedykowane jest osobom niepełnosprawnym fizycznie, powyżej 25 roku życia, zamieszkującym województwo śląskie (głównie Rybnik i okolice) i dolnośląskie (głównie Wrocław). Osoba chcąca przystąpić do projektu, musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności. Uczestnikiem projektu może być również osoba z niepełnosprawnością sprzężoną. Warunkiem udziału w projekcie jest posiadanie umiejętności cyfrowych i kompetencji społecznych na poziomie nieprzekraczającym 3 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

 

Podstawowym celem modelu jest wzrost kompetencji cyfrowych i społecznych 13 uczestników projektu z województwa śląskiego oraz 13 uczestników z województwa dolnośląskiego. Wsparcie przewidziane w projekcie ma za zadanie przyczynić się do wzrostu świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz nabycia wiedzy i umiejętności potrzebnych do zapobiegania ryzykownym zachowaniom w sieci. Poprzez wsparcie edukacyjno-doradcze, uczestnicy projektu będą w stanie rozwinąć swoje kompetencje społeczne, zwiększyć samodzielność oraz rozwijać umiejętności interpersonalne.

 

Wsparcie oferowane w ramach projektu:

REKRUTACJA – prowadzona przez 6 miesięcy od rozpoczęcia się projektu (listopad 2020 – kwiecień 2021) . Osoba chcąca wziąć udział w projekcie powinna zapoznać się z dokumentami dostępnymi na stronie internetowej oraz wypełnić formularze. Odbiór dokumentów przez personel projektu jest dostosowany do indywidualnych potrzeb osoby zgłaszającej udział.

DIAGNOZA – badanie przeprowadzone przez diagnostę, którego celem jest weryfikacja wyjściowych umiejętności uczestnika w zakresie cyfrowym i społecznym;

WSPARCIE EDUKACYJNE – wsparcie merytoryczne realizowane przez tutorów edukacyjnych;

GRUPOWE WARSZTATY KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH – spotkania uczestników projektu prowadzone przez psychologa, dzięki którym poszerzą swoje zdolności interpersonalne;

DORADZTWO ZAWODOWE – indywidualne wsparcie doradcy zawodowego w tworzeniu ścieżki kariery uczestników dostosowanej do jego możliwości i potrzeb;

WALIDACJA EFEKTÓW WSPARCIA – weryfikacja nabytych przez uczestników projektu umiejętności (nieobowiązkowa)

OPIEKUN OSOBY ZALEŻNEJ – projekt przewiduje możliwość skorzystania z usługi opiekuna np. dziecka, na czas uczestniczenia w zadaniach projektu;

ASYSTENT – wsparcie uczestników w postaci indywidualnego wsparcia asystenckiego;

 

Szczegółowy harmonogram realizowanego wsparcia:

Województwo Śląskie

LUTY 2022

doradztwo, wsparcie tutora oraz Asystentów Osobistych – w trybie ciągłym, indywidualnie w miejscach zamieszkania UP bądź w sposób zdalny.

STYCZEŃ 2022

doradztwo, wsparcie tutora oraz Asystentów Osobistych – w trybie ciągłym, indywidualnie w miejscach zamieszkania UP bądź w sposób zdalny.

GRUDZIEŃ 2021

17.12.2021 13:00 – 17:00 Warsztat kompetencji społecznych (8 spotkanie).

Sala 402, ul. Żorska 14, 44-203 Rybnik.

14.12.2021 9.30 – 16.00 Wyjazd o charakterze społeczno – motywacyjnym.

– Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki, adres: Bielsko-Biała, ul. Sempołowskiej 13.

– Żywiecka Fundacja Rozwoju, adres: Żywiec, ul. Dworcowa 2.

doradztwo, wsparcie tutora oraz Asystentów Osobistych – w trybie ciągłym, indywidualnie w miejscach zamieszkania UP bądź w sposób zdalny.

LISTOPAD 2021

19.11.2021 13:00 – 17:00 Warsztat kompetencji społecznych (6 spotkanie).
Sala 401, ul. Żorska 14, 44-203 Rybnik

26.11.2021 13:00 – 17:00 Warsztat kompetencji społecznych (7 spotkanie).
Sala 401, ul. Żorska 14, 44-203 Rybnik

30.11.2021 10:00 – 19:00 – Diagnoza (w miejscach zamieszkania kandydatów na Uczestników Projektu.)

doradztwo, wsparcie tutora oraz Asystentów Osobistych – w trybie ciągłym, indywidualnie w miejscach zamieszkania UP bądź w sposób zdalny.

PAŹDZIERNIK 2021

22.10.2021 13:00 – 17:00 Warsztat kompetencji społecznych (5 spotkanie).
Sala 401, ul. Żorska 14, 44-203 Rybnik

15.10.2021 13:00 – 17:00 Warsztat kompetencji społecznych (4 spotkanie).
Sala 401, ul. Żorska 14, 44-203 Rybnik

WRZESIEŃ 2021

24.09.2021 13:00 – 17:00 Warsztat kompetencji społecznych (3 spotkanie).
Sala 401, ul. Żorska 14, 44-203 Rybnik

doradztwo, wsparcie tutora oraz Asystentów Osobistych – w trybie ciągłym, indywidualnie w miejscach zamieszkania UP bądź w sposób zdalny.

SIERPIEŃ 2021

27.08.2021 13:00 -17:00 Warsztat kompetencji społecznych (2 spotkanie).
Sala 401, ul. Żorska 14, 44-203 Rybnik

6.08.2021 10:00 -14:00 Warsztat kompetencji społecznych (1 spotkanie).
Sala 401, ul. Żorska 14, 44-203 Rybnik

2,3,4.08. 2021r. 10:00 – 19:00 Diagnoza (w miejscach zamieszkania kandydatów na Uczestników Projektu.

doradztwo, wsparcie tutora oraz Asystentów Osobistych – w trybie ciągłym, indywidualnie w miejscach zamieszkania UP bądź w sposób zdalny.

LIPIEC 2021

28-29.07.2021 10:00 – 19:00 Spotkania indywidualne z tutorem edukacyjnym
21-22.07 2021 10:00 – 19:00 Spotkania indywidualne z tutorem edukacyjnym

doradztwo, wsparcie tutora oraz Asystentów Osobistych – w trybie ciągłym, indywidualnie w miejscach zamieszkania UP bądź w sposób zdalny.

MARZEC 2021

23.03.2021r. 9:00 – 19:00 – Diagnoza (w miejscach zamieszkania kandydatów na Uczestników Projektu.)

Województwo Dolnośląskie:

LUTY 2022

24.02.202212:00 – 16:00 – Warsztat kompetencji społecznych – spotkanie online – spotkanie 5

23 – 25.02.2022 – 10:00 – 15:00– Diagnoza (w miejscach zamieszkania kandydatów na Uczestników Projektu.)

doradztwo, wsparcie tutora – w trybie ciągłym, indywidualnie w miejscach zamieszkania UP bądź w sposób zdalny.

STYCZEŃ 2022

doradztwo, wsparcie tutora – w trybie ciągłym, indywidualnie w miejscach zamieszkania UP bądź w sposób zdalny.

GRUDZIEŃ 2021

20.12.2021 12:00 – 16:00 – Warsztat kompetencji społecznych – spotkanie online – spotkanie 4

2 – 3.12.2021 – 10:00 – 15:00– Diagnoza (w miejscach zamieszkania kandydatów na Uczestników Projektu.)

doradztwo, wsparcie tutora– w trybie ciągłym, indywidualnie w miejscach zamieszkania UP bądź w sposób zdalny.

LISTOPAD 2021

27.11.2021, 9:00-13:00 Warsztat kompetencji społecznych (3 spotkanie), pomieszczenia SIEMACHA Spot Magnolia Park, ul. Legnicka 58, I piętro, 54-204 Wrocław

26.11.2021, 9,:00-13:00 Warsztat kompetencji społecznych (2 spotkanie), pomieszczenia SIEMACHA Spot Magnolia Park, ul. Legnicka 58, I piętro, 54-204 Wrocław

19.11.2021 12:00 – 20:00 – Diagnoza (w miejscach zamieszkania kandydatów na Uczestników Projektu.)

doradztwo, wsparcie tutora– w trybie ciągłym, indywidualnie w miejscach zamieszkania UP bądź w sposób zdalny.

PAŹDZIERNIK 2021


doradztwo, wsparcie tutora–
w trybie ciągłym, indywidualnie w miejscach zamieszkania UP bądź w sposób zdalny.

 

WRZESIEŃ 2021

21.09.2021, 9:00 -13:00 Warsztat kompetencji społecznych (1 spotkanie), pomieszczenia SIEMACHA Spot Magnolia Park, ul. Legnicka 58, I piętro, 54-204 Wrocław.

16, 23.09.2021 12:00 – 20:00 – Diagnoza (w miejscach zamieszkania kandydatów na Uczestników Projektu.)

doradztwo, wsparcie tutora– w trybie ciągłym, indywidualnie w miejscach zamieszkania UP bądź w sposób zdalny.

SIERPIEŃ 2021

4, 11, 18, 30.08.2021 12:00 – 20:00 – Diagnoza (w miejscach zamieszkania kandydatów na Uczestników Projektu.)

doradztwo, wsparcie tutora– w trybie ciągłym, indywidualnie w miejscach zamieszkania UP bądź w sposób zdalny.

Ogólny harmonogram prac projektowych:

1.11.2020-31.12.2020 Przygotowanie contentu do narzędzie diagnostycznego, opracowanie dokumentacji projektowej, rekrutacyjnej, stworzenie koncepcji realizacji działań promocyjnych i rekrutacyjnych, powołanie i pierwsze spotkania zespołu projektowego, podział zadań, aktualizacja harmonogramu i ustalenia co do dalszych działań.

1.12.2020-28.02.2021 Konsultacje wdrożeniowe co do narzędzia diagnostycznego, przeszkolenie diagnostów z prowadzenia procesu diagnostycznego (przez specjalistę ds. metodologii), przygotowania do przeprowadzenia działań rekrutacyjnych, opracowanie materiałów promocyjno-rekrutacyjnych, dystrybucja ich.

15.03.2021-31.03.2022 Prowadzenie rekrutacji w trybie ciągłym, przeprowadzanie diagnozy, kierowanie Uczestników do form wsparcia zgodnie z wymiarem wynikającym z przeprowadzonej diagnozy. Udzielanie wsparcia metodologicznego diagnostom i zespołowi udzielającego wsparcia edukacyjno-doradczego Uczestnikom przez specjalistę ds. metodologii.
Działania Koordynatorów Wsparcia, integracja wsparcia, monitorowanie działań. Realizacja dodatkowych form wsparcia warunkujących udział Uczestników w projekcie (transport, zapewnienie cateringu, świadczenie usług asystenckich i wsparcia osób zależnych itp.).

1.02.2022-30.04.2022 Opracowanie zbiorczego raportu końcowego, przeprowadzenie działań walidacyjnych.

 

ZAPYTANIE O CENĘ – ASYSTENT OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ – WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

zapraszamy do udziału w postępowaniu mającym na celu wyłonienie Asystenta Osoby z Niepełnosprawnością. Wszelkie informacje związane z opisem stanowiska, zakresem zadań i minimalnymi wymaganiami wskazane są w załącznikach:

Na Państwa oferty czekamy do piątku 17.09.2021 do godziny 23:59.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE – TUTOR EDUKACYJNY – WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

zapraszamy do udziału w postępowaniu mającym na celu wyłonienie Tutora Edukacyjnego. Wszelkie informacje związane z opisem stanowiska, zakresem zadań i minimalnymi wymaganiami wskazane są w załącznikach:

Na Państwa oferty czekamy do środy 12.08.2021 do godziny 23:59.

 

ZAPYTANIE O CENĘ – ASYSTENT OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

zapraszamy do udziału w postępowaniu mającym na celu wyłonienie Asystenta Osoby z Niepełnosprawnością. Wszelkie informacje związane z opisem stanowiska, zakresem zadań i minimalnymi wymaganiami wskazane są w załącznikach:

Na Państwa oferty czekamy do poniedziałku 16.07.2021 do godziny 23:59.

 

 

ZASADA KONKURENCYJNOŚCI – STWORZENIE NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNEGO

Zapraszamy do udziału w postępowaniu mającym na celu wyłonienie Wykonawcy Narzędzia Diagnostycznego. Wszelkie informacje związane z procedurą zawarte są w ogłoszeniu zamieszczonym pod danym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/25466?sekcja=ogloszenie

 

ZASADA KONKURENCYJNOŚCI – DIAGNOSTA/OPIEKUN PROCESU EDUKACYJNEGO

Zapraszamy do udziału w postępowaniu mającym na celu wyłonienie Diagnosty/Opiekuna procesu edukacyjnego. Wszelkie informacje związane z opisem stanowiska, zakresem zadań i minimalnymi wymaganiami wskazane są w załącznikach:

Na Państwa oferty czekamy do 4.12.2020r. do godziny 23:59

 

 

ZAPYTANIE O CENĘ – SPECJALISTA DS. METODOLOGII

zapraszamy do udziału w postępowaniu mającym na celu wyłonienie Specjalisty ds. metodologii. Wszelkie informacje związane z opisem stanowiska, zakresem zadań i minimalnymi wymaganiami wskazane są w załącznikach:

Na Państwa oferty czekamy do poniedziałku 23.11.2020 do godziny 23:59.

ZAPYTANIE O CENĘ – KOORDYNATOR WSPARCIA

zapraszamy do udziału w postępowaniu mającym na celu wyłonienie Koordynatorów wsparcia. Wszelkie informacje związane z opisem stanowiska, zakresem zadań i minimalnymi wymaganiami wskazane są w załącznikach:

Na Państwa oferty czekamy do czwartku 05.11.2020 do godziny 23:59.

 

Koordynator projektu: 

Anna Starostka
e-mail: anna.starostka@fundacjaimago.pl
skype: ania_starostka

adres do korespondencji:

Biuro Fundacji Imago
ul. Żorska 14, pok. 304
44-203 Rybnik

Koordynatorzy wsparcia:

województwo śląskie:

Julia Bortowska
tel. 513 026 365
biuro.rybnik@fundacjaimago.pl

województwo dolnośląskie:

Joanna Świst
e-mail: joanna.swist@fundacjaimago.pl