Dostępne poradnictwo zawodowe

W projekcie „Dostępne poradnictwo zawodowe” (DPZ) łączymy poradnictwo kariery z dostępnością usług dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Ww. klienci to osoby z doświadczeniem niepełnosprawności, opieki nad osobą zależną, kryzysu psychiatrycznego, migracji lub uchodźstwa czy ograniczeń wynikających z podeszłego wieku.

Zespół projektu zaprasza doradców z całej Polski do udziału w zajęciach, których celem jest poznanie metod i narzędzi poradnictwa socjodynamicznego oraz projektowania dostępnego procesu wsparcia, wspólnie z ekspertami przez doświadczenie.

1. szkolenia online, tematyka:

* trendy w światowym poradnictwie zawodowym/kariery,
* metody i narzędzia poradnictwa socjodynamicznego,
* podstawy dostępności informacyjno-komunikacyjna w poradnictwie,
* metody i narzędzia skuteczne w pracy z klientami ze szczególnymi potrzebami (m.in. migranci, osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy);

2. superwizja dla doradców – uczestników szkoleń,

3. stacjonarne warsztaty ko-kreacji (cocreation, service design), z udziałem ekspertów przez doświadczenie czyli przedstawicieli grup osób ze szczególnymi potrzebami,

4. platforma doradców konstruktywistycznych – miejsce wymiany doświadczeń oraz udostępniania nowych narzędzi dla doradców,

5. standard dostępnego poradnictwa zawodowego.

Jednocześnie prowadzić będziemy ogólnopolską kampanię #dostępneporadnictwokariery -> dla osób ze szczególnymi potrzebami z całej Polski!

Kampania w przyjazny sposób przybliży odbiorcom istotę poradnictwa i osobę doradcy 🙂

WAŻNE – wszystkie materiały wypracowane w projekcie konsultowane są przez ekspertów przez doświadczenie = dostępne poradnictwo w praktyce!

Projekt DPZ w skrócie to:

#nowenarzędzia – poszerzenie bazy narzędziowej, z której mogą korzystać doradcy, co pozwoli na podniesienie efektywności poradnictwa dla klientów,

#zdalneporadnictwo – rozszerzenie możliwości prowadzenia zdalnych sesji poradnictwa, m.in. poprzez bieżący dostęp do narzędzi IT,

#poradnictwomiędzykulturowe – podniesienie poziomu kompetencji międzykulturowych doradców oraz swobodnej komunikacji z klientami z innych kultur w ich
językach macierzystych,

#dostępność – podniesienie poziomu dostępności poradnictwa, przede wszystkim procesów kierowanych do klientów ze szczególnymi potrzebami,

#sieciowanie – rozwinięcie grupy wsparcia doradców, która pozwoli na bieżące wsparcie, wymianę narzędzi i dobrych praktyk,

#dostępneporadnictwokariery – ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna, skierowana do osób ze szczególnymi potrzebami, a więc klientów którzy rzadziej
podejmują decyzje o kontakcie z doradcą i są zarazem najbardziej oddaleni od rynku pracy (osoby bierne zawodowo lub bezrobotne).

Kontakt: barbara.gorka@fundacjaimago.pl

Projekt finansowany ze środków „Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033”,  Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.