Edukacja 50+

Okres realizacji

Marzec 2010 – Marzec 2012

Wartość / budżet

Finansowane z własnych środków fundacji Imago oraz środków EFS.

Grupa docelowa

Osoby powyżej 50. roku życia, niepracujące, bądź nie posiadające stałego zatrudnienia, w tym os. w wieku emerytalnym, zainteresowane uzupełnianiem swoich umiejętności.

Cel

Rozwój wiedzy os. 50+ w zakresie posługiwania się językami obcymi, sprzętem komputerowym, Internetem, a w ten sposób zwiększenie uczestnictwa tej grupy wiekowej w życiu społecznym i zawodowym.

Główne działania polegają na realizacji nieodpłatnych warsztatów opartych na wolontariacie os. młodych, w zakresie nauki j. obcych i podstaw komputera, uzupełnianych wsparciem psychologa, treningiem umiejętności miękkich, czy działaniami na rzecz zdrowia.

Rezultaty

– 4 grupy (32os.) przeszkolone

– 180h zajęć zrealizowanych

2012-11-09 12:02:00

Informacje

okres realizacji   Marzec 2010 – teraz   wartość/budżet   Finansowane z własnych środków fundacji Imago oraz środków EFS.  … więcej

Łukasz Reszka

Tel.: 519 055 410

lukasz.reszka@fundacjaimago.pl

 

Piotr Kuźniak

Tel.: 691 270 754

piotr.kuzniak@fundacjaimago.pl