FAKULTET DOSTĘPNOŚCI – profesjonalne szkolenia dla Osób z Niepełnosprawnością w zakresie prowadzenia audytów dostępności w budynkach użyteczności publicznej

W ramach projektu 12 osób z niepełnosprawnością  zdobędzie kompetencje konsultanta ds. dostępności.

Przez okres 6 miesięcy (od 1 sierpnia do 31 grudnia), dwie grupy składające się Osób z Niepełnosprawnościami  przejdą kompleksowe szkolenia, które umożliwiają im uczestnictwo w Audytach badających dostępność budynków użyteczności publicznej.

Osoby z Niepełnosprawnością uczestniczyć będą w blokach szkoleniowych, które będą zawierały wiedzę i materiały umożliwiające zdobycie kompetencji w zakresie eksperta  audytującego

Na zakończenie szkoleń, zostanie przeprowadzony Audyt dostępności w budynku użyteczności publicznej, podczas którego nasi Studenci będą mieli okazję sprawdzić nabytą wiedzę w praktyce.

Szkolenia będą prowadzone przez ekspertów w zakresie dostępności.

Zapraszamy do śledzenia postępów naszych Kursantów!

 

 

 

 

ZADANIE PUBLICZNE REALIZOWANE JEST ZE ŚRODKÓW  PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH