Inkubator Lokalnej Działalności Społecznej

Okres realizacji

Wrzesień 2009 – Wrzesień 2012

Wartość / budżet

Finansowane z własnych środków fundacji Imago.

Grupa docelowa

Organizacje działające na rzecz, bądź zrzeszające os. powyżej 50. roku życia; os. 50+.

Cel

Profesjonalizacja działań na rzecz edukacji i aktywności osób po 50. roku życia, podejmowanych przez organizacje pozarządowe.

Działania są skoncentrowane wokół doradztwa indywidualnego, prowadzenia warsztatów, realizacji wspólnych przedsięwzięć promocyjno – integracyjnych na rzecz środowiska lokalnego, oferowanych członkom oraz zarządom organizacji zajmujących się edukacją i integracją os. 50+. W szczególności wspierane są małe społeczności, poza głównymi ośrodkami miejskimi Dolnego Śląska, Opolszczyzny i Woj. Śląskiego.

Rezultaty

Projekt  zakłada profesjonalizację ok. 30 instytucji lokalnych oraz wsparcie 140 osób, w tym liderów organizacji.

/ 2013-02-09 13:02:47

Informacje

więcej

 

/ 2012-11-06 16:16:07

Informacje

okres realizacji   Wrzesień 2009 – teraz   wartość/budżet   Finansowane z własnych środków fundacji Imago.   grupa docelowa  … więcej

Piotr Kuźniak

Tel.: 691 270 754

piotr.kuzniak@fundacjaimago.pl