Innowacja Społeczna „E-CARE- rozwój białych miejsc pracy poprzez organizację zdalnych usług asystenckich i opiekuńczych dla osób ze szczególnymi potrzebami”

Innowacja E-care realizowana jest w obszarze:

rozwój białych miejsc pracy poprzez organizację zdalnych usług asystenckich i opiekuńczych dla osób  ze szczególnymi potrzebami.

 

W okresie X.2021-VI.2022 wspólnie z śląskimi asystentami/opiekunami oraz klientami poszukamy odpowiedzi na pytanie…

…jak i dla których klientów organizować usługi asystenckie i opiekuńcze w sytuacji, kiedy wsparcie w środowisku zamieszkania klientów nie jest możliwe do realizacji (np. z powodu działania czynnika epidemiologicznego, wykluczenia transportowego, czasowych braków kadrowych) oraz wspomagająco, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami klientów (np. organizacja dodatkowych sesji motywujących, wsparcie interwencyjne).

 

Pracujemy w oparciu o metodologię service design, dzięki czemu wspólnie stworzymy prototyp programu rozwoju e-kompetencji asystentów i opiekunów, który przetestujemy wiosną 2022 r.

 

Współpracujemy na bieżąco z Zamawiającym innowację tj. śląskim Stowarzyszeniem Oligos (oligos.pl) – organizatorem usług asystenckich i opiekuńczych w regionie rybnickim.

 

Kontakt: barbara.gorka@fundacjaimago.pl 

 

Innowacja otrzymała dofinansowanie w ramach projektu „Śląska przestrzeń innowacji”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (https://slaska.przestrzeninnowacji.pl/).