Innowacja Społeczna „Śląskie ekspertki przez doświadczenie”

Innowacja realizowana jest w obszarze: niski wskaźnik zatrudnienia kobiet.

W okresie VI.2022-II.2023 wspólnie z uczestniczkami projektu (kobietami ze szczególnymi potrzebami) poszukamy odpowiedzi na pytanie…
jak wykorzystać osobiste doświadczenia nieaktywnych zawodowo mieszkanek woj. śląskiego, doświadczających niepełnosprawności, wykluczenia społecznego czy wyzwań wynikających z innego pochodzenia społeczno-kulturowego na unikalną aktywność zawodową ekspertek przez doświadczenie w obszarze dostępności.

Inspirujemy się angielskimi praktykami udziału ekspertów przez doświadczenie w podnoszeniu jakości życia społecznego osób ze szczególnymi potrzebami.

ŚEpD to nowa jakość w aktywizacji zawodowej ww. klientek, w której wychodzimy od unikalnych doświadczeń życia codziennego kobiet. 
Pracujemy w oparciu o metodologię service design, dzięki czemu wspólnie stworzymy prototyp programu rozwoju kompetencji konsultantek ds. dostępności, który przetestujemy jesienią 2022 r.
Współpracujemy na bieżąco z Zamawiającym innowację tj. śląskim Stowarzyszeniem Oligos (oligos.pl) – organizatatorem wsparcia dla osób ze szczególnymi potrzebami (ŚDS, opieka wytchnieniowa, działania w obszarze dostępności).

Kontakt: anna.janus@fundacjaimago.pl

Innowacja otrzymała dofinansowanie w ramach projektu „Śląska przestrzeń innowacji”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (https://slaska.przestrzeninnowacji.pl/).