Opieka wytchnieniowa – edycja 2022 – Gmina Żórawina

Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022” w ramach pobytu dziennego jest zadaniem realizowanym przez Fundację Imago  powierzonym przez Gminę Żórawina

Źródło finansowania: Fundusz Solidarnościowy

Podstawa : Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”

Kwota dofinansowania: 76 800,00 zł 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usługi opieki wytchnieniowej poprzez wsparcie członków rodzin i opiekunów lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Kto może skorzystać z usługi opieki wytchnieniowej?

Opiekunowie  zamieszkujący na terenie gminy Żórawina, zamieszkujący wspólnie z osobami z orzeczoną niepełnosprawnością i będący opiekunami faktycznymi sprawujący opiekę nad:
1) dziećmi z niepełnosprawnościami, które posiadają aktualne orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami dorosłymi, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym (grupa 1)


Czas realizacji projektu
: maj 2022 – grudzień 2022

Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły i trwa do 1.12.2022 r. lub do wyczerpania miejsc w programie.

Liczba miejsc w programie : 8

W razie pytań i/lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu:

Agnieszka Pawłowska  

telefon: 797 996 564email: agnieszka.pawlowska@fundacjaimago.pl

Martyna Rangno

telefon: 509 771 751email: martyna.rangno@fundacjaimago.pl

W razie potrzeby jesteśmy również dostępni drogą sms-ową.