Opieka wytchnieniowa w Gminie Trzebnica – edycja 2021

 

 

 

Projekt Opieka wytchnieniowa w ramach pobytu dziennego, sfinansowany  jest ze środków Gminy Trzebnica pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja-2021″

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usługi opieki wytchnieniowej poprzez wsparcie członków rodzin i opiekunów lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Kto może skorzystać z usługi opieki wytchnieniowej?

opiekunowie  zamieszkujący na terenie gminy Trzebnica i będący opiekunami faktycznymi sprawujący opiekę nad:
1) dziećmi z niepełnosprawnościami, które posiadają aktualne orzeczeniem o niepełnosprawności,  łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy osoby w związku ze znacznym ograniczeniem możliwości samodzielnej egzystencji i konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
2) osobami dorosłymi, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności które potwierdzi znaczny stopniem niepełnosprawności.

 

Czas realizacji projektu: lipiec 2021 – grudzień 2021

Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły i trwa do 23.12.2021r.

W razie pytań i/lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu:

Katarzyna Radzińska

telefon: 790 715 876

email: katarzyna.radzinska@gmail.com

Anna Janus

telefon: 513 362 807
email: anna.janus@fundacjaimago.pl

W razie potrzeby jesteśmy również dostępni drogą sms-ową.