Program „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami – edycja 2023

Projekt Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami – edycja 2023finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Całkowita wartość zadania: 1 596 000 00 PLN

Dofinansowanie: 1 580 040 00 PLN

Okres realizacji: styczeń 2023r. – grudzień 2023r.

Cel Programu:

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2021r. Poz. 573, z późn. zm),

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Adresaci:

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Oferowane wsparcie:

Program jest realizowany w dwóch formach:

1) świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnościami lub innym miejscu wskazanym przez osobę z niepełnosprawnościami lub uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu;

2) świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w miejscu wskazanym przez osobę z niepełnosprawnościami lub uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu.

Miejsce realizacji:

1. m. Bytom,

2. m. Gliwice, powiat gliwicki (woj. śląskie),

3. aglomeracji zagłębiowskiej: m. Dąbrowa Górnicza i Będzin (woj. śląskie),

4. dolnośląskiego subregionu południowego: powiat ząbkowicki, dzierżoniowski, kłodzki, wałbrzyski i świdnicki (woj. dolnośląskie)

5. aglomeracji wrocławskiej (pow. wrocławski, trzebnicki, m. Wrocław (woj. dolnośląskie – subregion centralny).

Rekrutacja:

Rekrutacja ma charakter otwarty i prowadzona jest w trybie ciągłym w okresie jej trwania, zależna jest jednak od liczby wolnych miejsc w projekcie. Więcej informacji odnośnie projektu można uzyskać kontaktując się z naszymi biurami. Regulamin i dokumenty obligatoryjne w ramach rekrutacji dostępne są w:

Bytom

ul. Moniuszki 22, pokój 112 (I piętro)

41-902 Bytom

tel. 797 110 933, osoba do kontaktu: Katarzyna Gajda w godz 10.00-15.00

e-mail:kasia.gajda@fundacjaimago.pl

Dąbrowa Górnicza

budynek Centrum Aktywności Obywatelskiej

ul: Sienkiewicza 6a

41-300 Dąbrowa Górnicza

tel. 512 813 201,osoba do kontaktu: Daria Sąsiadek, w godz. 10.00-15:00

e-mail: daria.sasiadek@fundacjaimago.pl

Ząbkowice Śląskie

Budynek Przedsiębiorstwa Wodno-Melioracyjnego

ul. Melioracyjna 3

57-200 Ząbkowice Śląskie

tel: 500-456-558, osoba do kontaktu: Emilia Rosikiewicz w godz. 10.00-15.00

e-mail: emilia.rosikiewicz@fundacjaimago.pl

Wrocław

ul. Hallera 123

50-2021 Wrocław

Osoby do kontaktu: (w godz. 10.00-15.00):

Agnieszka Pawłowska 797 996 564

e-mail: agnieszka.pawlowska@fundacjaimago.pl

Martyna Rangno 509 771 751

e-mail:martyna.rangno@fundacjaimago.pl