Projekt „Poradnictwo kariery pomiędzy kulturami” (Cross cultural career counselling)

Polscy partnerzy Point Sp. z o.o. oraz Fundacja Imago we współpracy z fińskim ekspertem (Pan Miika Kekki, Haaganairo) realizują w okresie styczeń – lipiec 2021r. projekt rozwojowy dla doradców kariery z województwa dolnośląskiego, którzy pracują z osobami z innych kultur.

Dzięki współpracy z zagranicznym partnerem, wspierającym od lat imigrantów w Finlandii, ale również m.in. w Grecji (w obozach dla uchodźców) polscy doradcy wezmą udział w szkoleniu w obszarze poradnictwa międzykulturowego, metod postępowania z klientem wrażliwym (np. osoby ubiegające się o azyl). Dodatkowo kadra zarządzająca instytucji uczestniczących w projekcie zapozna się z dobrymi praktykami interdyscyplinarnego systemu wsparcia imigrantów w Finlandii, kraju o bardzo długiej tradycji w systemowym wsparciu osób z innych kultur. Środowisko polskich doradców otrzyma w lipcu 2021r. publikację z rekomendacjami dot. międzykulturowego poradnictwa kariery.

Przykład dobrej praktyki fińskiej: sieć Moniheli (ponad 100 organizacji wspierających migrantów w Finlandii)

 

Osoba do kontaktu:

Barbara Górka

barbara.gorka@fundacjaimago.pl

Tel.: 513 362 807

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (4.3 POWER Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa).