PRZERWA NA PRZYGODĘ

 

 

 

 

 

 

Projekt zakłada opracowanie i wdrożenie programów Adventure Therapy (AT) jako formy realizacji usług przerwy wytchnieniowej dla młodych osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów, w okresie 07.2020-02.2021.

Adventure Therapy to narzędzie wspierające proces kreowania pozytywnej zmiany i indywidualnego rozwoju, bazujące na wykorzystaniu natury i przygody w tym wyzwań takich jak np. trekking, wspinaczka, spływ kajakowy, zajęcia z orientacji w terenie, czy gry kooperacyjne.

W projekcie zostaną opracowane i przetestowane 3 wzorcowe programy Adventure Therapy, powstanie też produkt końcowy opisujący metodykę AT i możliwości jej zastosowania.

Do udziału w projekcie zaprosiliśmy dziesięciu specjalistów – przedstawicieli NGO (w tym asystenci osób z niepełnosprawnością, eksperci), którzy wezmą udział w tygodniowym treningu z metodyki Adventure Therapy w Hiszpanii i którzy opracują przykładowe programy oraz przetestują je wśród 18 młodych OzN.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z organizacją pozarządową Asociacion Experientia z Hiszpanii tworzoną przez specjalistów w obszarze zdrowia psychicznego i interwencji społecznej, która jest pionierem we wprowadzaniu „terapii przygody” i „edukacji przez doświadczenie” w Hiszpanii.

 

 

 

Wsparcie udzielone przez Fundację Fundusz Współpracy w ramach projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę ponadnarodową” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

PODRĘCZNIK „PRZERWA NA PRZYGODĘ” – Aktywne programy opieki wytchnieniowej

Pobierz

 

FILM „PRZERWA NA PRZYGODĘ” – Programy Adventure Therapy dla młodych osób z niepełnosprawnością

Film Przerwa na przygodę