REINTEGRACJA I INTEGRACJA STANOWI PRZYSZŁOŚĆ NASZEGO MIASTA – PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

 

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny – Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Fundacją Imago realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „REINTEGRACJA I INTEGRACJA STANOWI PRZYSZŁOŚĆ NASZEGO MIASTA – PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ”.

Celem projektu jest wzrost aktywności i podniesienie jakości życia oraz przeciwdziałanie marginalizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  z obszarów objętych Programem Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny do 2022 r. Grupa docelowa projektu to 50 osób powyżej 18 roku życia zamieszkałych na terenie Subregionu Zachodniego Woj. Śląskiego, w tym: 25 osób pozostających bez zatrudnienia i min. 2 osoby niepełnosprawne.

     Główne zadania projektu to:

  • indywidualne wsparcie reintegracyjne (wsparcie doradcy osobistego oraz psychologa),
  • aktywizacja zawodowa (staże i szkolenia zawodowe),
  • integracja społeczna i edukacja, w tym osób młodych i rodzin.

Dofinansowanie projektu z UE: 375 667,48 PLN.