Równe szanse rodziców dzieci niepełnosprawnych w powrocie na rynek pracy

Okres realizacji

Grudzień 2013 – Wrzesień 2015

Wartość / Budżet

1 292 455,14 ,0, PO KL 1.5, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Cel główny

Upowszechnianie idei równych szans w dostępie do zatrudnienia rodziców dzieci niepełnosprawnych przez organizowanie ogólnopolskiej kampanii informacyjno-promocyjnej, identyfikacje i promocję najlepszych praktyk oraz prowadzenie działalności informacyjno-doradczej.

Cele szczegółowe

1. Upowszechnianie idei równych szans w dostępie do zatrudnienia rodziców dzieci niepełnosprawnych przez działania o charakterze promocyjnym, kierowane do rodziców dzieci niepełnosprawnych.

2. Upowszechnianie idei równych szans w dostępie do zatrudnienia rodziców dzieci niepełnosprawnych przez działania o charakterze informacyjnym oraz informacyjno-doradczym, kierowane do rodziców.

3. Upowszechnianie idei równych szans w dostępie do zatrudnienia rodziców dzieci niepełnosprawnych przez działania o charakterze informacyjno-promocyjnym kierowane do otoczenia rodziców dzieci niepełnosprawnych (decydenci, pracodawcy, pracodawcy, organizacje pozarządowe, jednostki oferujące wsparcie dzieci niepełnosprawnych.

Opis projektu

Kampania jest skierowana przede wszystkim do biernych zawodowo rodziców dzieci niepełnosprawnych z informacją dotyczącą sposobów i korzyści z łączenia pracy z wychowaniem niepełnosprawnych dzieci.
W realizacji projektu zostaną przeprowadzone kampanie outdoorowe i internetowe (strona internetowa, social media), wsparte materiałami drukowanymi. Zostaną zorganizowane trzy ogólnopolskie konferencje z panelami eksperckimi, oraz 15 regionalnych spotkań z rodzicami.
Zostanie otworzony punkt informacyjny, aby udzielać wsparcia w obszarze godzenia życia zawodowego z wychowywaniem
Wśród produktów znajdzie się między innymi model powrotu rodziców dzieci niepełnosprawnych na rynek pracy, oraz katalog dobrych praktyk zgłoszonych przez rodziców, pracodawców, samorządy.

Projekt jest realizowany przez Fundacje Imago (LIDER) i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego (PARTNER)

Mariusz Tułacz

Koordynator projektu

tel: 513 362 807

e-mail: mariusz.tulacz@fundacjaimago.pl