„Rybnickie Centrum Asystenckie”

stopka_projektowa

 

 

Projekt „Rybnickie Centrum Asystenckie” realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Oligos” z Rybnika – Liderem projektu.

Tutaj wklejamy link do strony Lidera projektu, na której znajduje się informacja o rekrutacji uczestników projektu – osób z niepełnosprawnością i niesamodzielnych, mieszkańców miasta Rybnik:

www.oligos.pl

Koordynatorka projektu Partnera:

Barbara Górka
Tel.: 600 946 719
Mail: barbara.gorka@fundacjaimago.pl