Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych

loga

Fundacja Imago realizuje projekt pt. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.04.01.00-00I053/15”.

W ramach Wrocławskiego  Centrum Asystenckiego 1.0, realizowane są usługi krótkiej przerwy o charakterze regeneracyjnym (ang. short break, family relief), świadczonej na rzecz rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością.
Usługa przerwy regeneracyjnej polega na świadczeniu usługi asystenckiej  skierowanej do osoby niepełnosprawnej, kompensuje problemy
w aktywnym funkcjonowaniu, zaangażowani asystenci pomagają m.in. w pokonaniu barier wynikających z niepełnosprawności.

Projekt obejmuje wsparciem rodziców i opiekunów dzieci, młodzieży oraz  osób dorosłych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne. Usługi asystenckie realizowane są dla osób zamieszkałych i przebywających na terenie gminy Wrocław

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.