Usługi przerwy regeneracyjnej dla opiekunów niepełnosprawnych osób zależnych

 

 

 

PROJEKT: Usługi przerwy regeneracyjnej dla opiekunów niepełnosprawnych osób zależnych wpółfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Umowa: UDA – POWER.04.03.00-00-W313/16-00

Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa,  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Dofinansowanie projektu z UE: 1 347 240, 69 zł

 

Projekt “Usługi przerwy regeneracyjnej dla opiekunów  niepełnosprawnych osób zależnych” jest efektem partnerskiej inicjatywy, opartej na wspólnym celu:  wdrożeniu najlepszych rozwiązań “przerwy regeneracyjnej” w Polsce. Zastosowane i przetestowane rozwiązania, zostaną  opracowane w  oparciu o doświadczenie zagranicznych Partnerów: z Niemiec -Niemiecki Czerwony Krzyż  – jako organizacja humanitarna i charytatywna, będąca częścią Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, prowadzi placówkę Centrum Integracji i Terapii (ITZ), w Wolfenbüttel (Dolna Saksonia). Jest to unikalna w skali regionu instytucja: pod jednym dachem oferuje usługi terapeutyczne, doradztwo i inne usługi dla dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością oraz ich rodzin, seniorów,  oraz partnera  z Wielkiej Brytanii – Shared Lives South West – stowarzyszenie realizujące szeroki zakres usług w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych i ich rodzin, poprzez wysoko wyspecjalizowane usługi asystenckie oraz usługi przerwy regeneracyjnej.

Anna Janus

telefon: 512 085 280

anna.janus@fundacjaimago.pl

W zeszłym tygodniu gościliśmy w Polsce partnerów naszego międzynarodowego projektu pn. „Usługi przerwy regeneracyjnej dla opiekunów niepełnosprawnych osób zależnych” Przedstawiciele Shared Lives South West oraz niemieckiego Czerwonego Krzyża spotkali się m.in. z kadrą PSONI,  Fundacji Imago, Stowarzyszenia Na Tak z Poznania.

W trakcie spotkań Eksperci oraz  Praktycy z Polski wymieniali się doświadczeniami w  z przedstawicielami Partnerów. Omawiano polskie doświadczenia i zapotrzebowania w zakresie wdrożenia przerwy regeneracyjnej, dyskutowano nad możliwościami  implementacji rozwiązań niemieckich i brytyjskich w Polsce. W czasie kilkudniowego spotkania wypracowano wstępne wnioski i rekomendacje dla dalszej realizacji projektu.

IMG_20170910_115206IMG_20170911_124458

W lipcu odbyła się wizyta przedstawicieli instytucji uczestniczących w projekcie u brytyjskiego Partnera – Shared Lives South West.

W trakcie spotkań poznaliśmy system świadczenia przerwy regeneracyjnej w Wielkiej Brytanii – od rekrutacji uczestników i asystentów, przez procedury wdrażania przerwy oraz zapoznaliśmy się z procesem jej finansowania. Ogromnym przeżyciem były bezpośrednie wywiady i rozmowy z samymi asystentami i odbiorcami usługi.

wlk bryt wlk bryt2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

System świadczenia przerwy regeneracyjnej został doskonale zilustrowanych w krótkim filmie dokumentalnym naszego Partnera:

22550390_693315777545025_496305103556129685_o

 

 

 

 

W dniach 26 -27 października odbył się  kolejny warsztat partycypacyjny, na którym pracowaliśmy nad szczegółami procedury testowania. Specjalnym gościem była Pani Alicja Szatkowska –  Prezeska Zarządu  Milickiego Stowarzyszenia  Przyjaciół‚ Dzieci i Osób  Niepełnosprawnych,  która prezentowała  doświadczenia z zakresu wdrożenia własnego  programu przerwy regeneracyjnej przez Stowarzyszenie.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 8-9 luty 2018 roku odbędzie się warsztat partycypacyjny. W warsztacie uczestniczyć będą Instytucje Uczestniczące i Instytucje Testujące. Omówione zostaną merytoryczne kwestie związane z etapem testowania obejmujące m. in. diagnozowanie potrzeb, definiowanie programów przerwy regeneracyjnej oraz procedury ewaluacji .

Obecnie rozpoczynamy bardzo ważny moment związany z realizacją projektu – Testujemy programy przerwy regeneracyjnej.

Na zdjęciu Pani EWA KOWALSKA – Przewodnicząca Koła PSONI ŚWIDNICA

Pani Katarzyna Chudy – Dyspozytorka

W dnia 24-25 kwietnia 2018 roku odbył się kolejny warsztat partycypacyjny, w ramach którego omówione zostały, wraz z Instytucjami Testującymi i Uczestniczącymi, kolejne etapy realizacji projektu:  zostały wypracowane  rekomendacje dla jednostek samorządu terytorialnego,  została omówiona  realizacja programów przerwy regeneracyjnej

 

 

 

 

 

Na zdjęciu: Pani Sylwia Kot -Dyspozytorka – Fundacja Eudajmonia 

Na zdjęciu: Piotr Kuźniak – prezes Fundacji Imago

 Projekt dot. opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób z niepełnosprawnością został wybrany jako jedna z 3 europejskich, dobrych praktyk przez EFS Transnational Platform!
Projekt „Usługi przerwy regeneracyjnej dla opiekunów niepełnosprawnych osób zależnych” został zaprezentowany podczas konferencji “Female (un)employment & work life balance” w marcu br. we Włoszech.

Nasza ekspertka prezentowała rozwiązania zastosowane w ramach projektu.

Minęło pół roku testowania rozwiązań „przerwy wytchnieniowej”. Przeprowadzone wizyty monitorujące, sprawozdania z realizacji usługi oraz bieżący monitoring i ewaluacja,  potwierdzają wcześniej zdiagnozowane potrzeby jej implementacji  w Polsce.

 

 

 

 

 

Na zdjęciu: Pani Małgorzata Kitowska z Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego oddział warszawski wraz z Asystentem.

 

 

 

 

 

 

 

Na zdjęciu: Emilka z Asystentką – Fundacja Eudajmonia

Rekrutacja Instytucji użytkownika i przedstawicieli instytucji w projekcie „Usługi przerwy regeneracyjnej dla opiekunów niepełełnosprawnych osób zależnych” prowadzona jest w okresie  do 30 maja 2017 (nabór IU)

Instytucje zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją rekrutacyjną:

Nabór IU – Regulamin IU

Rekrutacja IT (wśród wyłonionych Instytucji Użytkownika) – do 16 października 2017 – Regulamin IT