Wrocławskie Centrum Asystenckie – Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2020

 

Projekt Wrocławskie Centrum Asystenckie, sfinansowany  jest ze środków Gminy Wrocław pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020. 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usługi asystenckiej dla osób z niepełnosprawnościami  we Wrocławiu.

Kto może skorzystać z uslugi asystenckiej?

  •  osoby dorosłe (od 18 roku życia)
  • zamieszkujące gminę Wrocław,
  •  posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,
  • nie korzystające równocześnie w tych samych godzinach z usług asystenckich realizowanych w ramach niniejszego Programu  oraz z innych usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, a także usług, o których mowa w programie MRPiPS pn. „Opieka wytchnieniowa” oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.

Czas realizacji projektu: luty 2020 – grudzień 2020

Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły i trwa do 23.12.2020r.

W razie pytań i/lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu:

Agnieszka Pawłowska  

telefon: 509 771 751
email: agnieszka.pawlowska@fundacjaimago.pl

Joanna Świst

telefon: 791 416 478
email: joanna.swist@fundacjaimago.pl

W razie potrzeby jesteśmy również dostępni drogą sms-ową. 

DOKUMENTY

Formularz zgłoszeniowy karta-zgloszenia

Regulamin WCA regulamin wca

 

BIURO PROJEKTU 
Fundacja Imago 
ul. Hallera 123, 
53-201 Wrocław 

Agnieszka Pawłowska  

telefon: 509 771 751
email: agnieszka.pawlowska@fundacjaimago.pl

Joanna Świst

telefon: 791 416 478
email: joanna.swist@fundacjaimago.pl