„Zabrzańskie Centrum Asystenckie”

efs_rgb

WSPARCIE NIEZALEŻNEGO ŻYCIA

Wyjście z domu, spotkanie z ludźmi, wizyta w kinie, teatrze lub na koncercie, załatwienie spraw w urzędzie lub banku, zakupy, pomoc w dotarciu do lekarza, czy podróż autobusem lub pociągiem. To wyzwania które nie muszą być trudne do pokonania. Wystarczy, że obok jest ktoś na kim możesz polegać. Dzięki usługom świadczonym przez asystentów aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa osób z niepełnosprawnością jest możliwa.

Wsparcie niezależnego życia osób z niepełnosprawnością to główny cel projektu „Zabrzańskie Centrum Asystenckie” realizowanego przez Fundację Imago trwającego do lutego 2018 roku.

„Zabrzańskie Centrum Asystenckie” powstało aby odpowiedzieć na potrzeby osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Projekt oferuje wsparcie asystentów, których zadaniem będzie dotrzymanie towarzystwa i pomoc w pokonywaniu codziennych problemów. Udział w projekcie „Zabrzańskie Centrum Asystenckie” jest szansą dla osób z niepełnosprawnością na rozpoczęcie niezależnego życia.

Aby skorzystać z pomocy asystenta wystarczy zadzwonić

Telefon: 535 108 404

(telefon czynny od poniedziałku do piątku w godz. 15:00 do 18:00)

lub napisać maila:

E-mail: tomasz.bialon@fundacjaimago.pl

Biuro projektu w Zabrzu: ul. Wolności 262, 3 piętro, pokój 310 (budynek Mostostalu).

Koordynatorka projektu Joanna Świst – biuro we Wrocławiu.

Tel.: 513 362 807

E-mail: joanna.swist@fundacjaimago.p
Projekt przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością i niesamodzielnych z terenu miasta na prawach powiatu Zabrze.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe informacje o rekrutacji do projektu znajdują się na stronie internetowej Fundacji Imago:
https://fundacjaimago.pl/rekrutacja-uczestnikow-projektu-zabrzanskie-centrum-asystenckie/

Regulamin działania Zabrzańskiego Centrum Asystenckiego:

lm nt. usług asystenckich:

Fundacja Imago informuje Klientów, iż w ramach Zabrzańskiego Centrum Asystenckiego, aktualnie jest możliwość otrzymania wsparcia: 
w wymiarze ok 16h/mc
liczba wolnych miejsc 7

Fundacja Imago informuje Klientów,  iż świadczy usługi asystencko-opiekuńcze realizowane  przez  12 asystentów/opiekunów w okresie od 1 marca 2018 do 31 grudnia 2019 r. jako warunek zachowania trwałości projektu “Zabrzańskie Centrum Asystenckie” finansowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej – włączenie społeczne, działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.5 – Rozwój usług społecznych.

W ramach kontynuacji projektu, „Zabrzańskie Centrum Asystenckie”, istnieje możliwość skorzystania z odpłatnych usług  Asystenta Osoby Niepełnosprawnej i Niesamodzielnej. 

W ramach usługi asystenckiej można otrzymać wsparcie m.in w niżej wymienionym zakresie:

  • wsparcie w przeprowadzeniu spraw urzędowych (rejestracji, zmian, uzyskiwania wypisów i odpisów itd.)
  • wsparcie w zakupach,  w dotarciu do lekarza, spędzanie wolnego czasu 
  • inne usługi

Aby skorzystać z pomocy asystenta wystarczy zadzwonić

Telefon: 791 416 478

(telefon czynny od poniedziałku do piątku w godz. 15:00 do 18:00)

Koszt: 35zł/h 

Zlecenie usługi należy zgłaszać co najmniej 72h przed planowanym terminem usługi.