Fundacja Imago

Rekrutacja Asystentów Osób Niepełnosprawnych do projektu „Koalicja na rzecz usług asystenckich”

/ 2014-10-10 13:11:59

Fundacja Imago ogłasza rekrutację Asystentów Osób Niepełnosprawnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób aktywnych zawodowo.
Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie maksymalnie 3825 godzin usług w charakterze Asystentów Osób Niepełnosprawnych (AON), zakładając że jedna osoba zrealizuje średnio 765 godzin w ramach projektu „Koalicja na rzecz usług asystenckich” współfinansowanego z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.
Docelowo przewidziane jest zaangażowanie minimum 5 asystentów na okres od listopada 2014r. i nie dłużej niż do 30 marca 2016r.

 

Prosimy o przesyłanie ofert (CV, list motywacyjny, załącznik nr 1) do 20.10.2014 r. do godz. 14.00 mailem na adres: mariusz.tulacz<at>fundacjaimago.pl

 

Szczegółowe informacje dostępne w dokumencie „zapytanie ofertowe”.

 

Załączniki:

1. zapytanie_ofertowe asystent

2. formularz ofertowy asystent