Rekrutacja na stanowisko Doradcy zawodowego/ rekrutera

Poszukujemy osoby na stanowisko Doradcy zawodowego/rekrutera w ramach projektów realizowanych przez Fundację Imago dotyczących aktywizacji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy (osoby wykluczone/zagrożone wykluczeniem społecznym).

Miejsce pracy: biuro Fundacji w Ząbkowicach Śląskich

Zakres obowiązków obejmuje:

 • praca z uczestnikami projektu w celu podjęcia aktywności zawodowej (indywidualne poradnictwo zawodowe)
 • badanie predyspozycji osobowościowo-zawodowych uczestnika projektu, diagnoza potrzeb, identyfikacja mocnych i słabych stron, określenie celu zawodowego uczestników
 • dopasowanie form wsparcia do potrzeb uczestnika projektu
 • opracowanie Indywidualnych Planów Działań
 • udział w procesie rekrutacji uczestników

Poszukujemy Kandydatów, którzy spełniają wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane: doradztwo zawodowe, psychologia, pedagogika, socjologia)
 • Min. 4 lata doświadczenia w zakresie doradztwa zawodowego
 • Doświadczenie w pracy z osobami w trudnej sytuacji społeczno-zawodowej (m.in. osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, z niskimi kwalifikacjami, młodzież NEET)
 • Umiejętność nawiązania i utrzymania kontaktu z klientem
 • Umiejętność samodzielnego planowania i sprawnego organizowania własnej pracy
 • Dobra obsługa pakietu MS Office
 • Prawo jazdy kat. B + własny samochód
 • Mile widziane doświadczenie w realizacji projektów EFS

Oferujemy:

 • Ciekawą i dynamiczną pracę przy projektach aktywizacyjnych
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę – 1/2 etatu

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: magda.stempska@fundacjaimago.pl.

Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Zastrzegamy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

W przypadku zainteresowaniem udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy dodatkowo umieścić w CV następującą zgodę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Imago moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu i przekazanych przeze mnie dokumentach, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych poprzez firmę, w tym na otrzymywanie informacji o ofertach pracy za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telekomunikacyjnych urządzeń końcowych”.

Administratorem danych jest Fundacja Imago, ul. Hallera 123, 53-201 Wrocław.