REKRUTACJA NA STANOWISKO POŚREDNIKA PRACY

Fundacja Imago poszukuje osoby na stanowisko Pośrednika pracy w ramach projektów dotyczących aktywizacji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, finansowanych ze środków EFS.

Miejsce pracy: Dąbrowa Górnicza/Będzin.

Zakres obowiązków obejmuje:

Realizację czynności pośrednictwa pracy w zakresie przygotowania i doprowadzenia uczestników do podjęcia zatrudnienia, w tym m.in.:

– opracowania CV, listu motywacyjnego, etc.

– udzielania wszystkim zainteresowanym informacji o wolnych miejscach pracy i możliwościach jej podjęcia,

– dystrybucji wolnych miejsc pracy wśród osób zainteresowanych podjęciem pracy,

– doboru kandydatów na konkretne miejsce pracy zgodnie z ich kwalifikacjami, umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym oraz wymaganiami i sugestiami podmiotu zatrudniającego,

– badania zasobów lokalnego rynku, z elementami warsztatu nt. aktywnych metod poszukiwania pracy,

– ustalenia terminów spotkań rekrutacyjnych z potencjalnymi pracodawcami,

– negocjowania z podmiotami zatrudniającymi, warunków pracy dla przyszłych pracowników,

– doprowadzenia do podpisania umów zatrudnieniowych, kontroli zapisów umowy i warunków współpracy.

 

Poszukujemy Kandydatów, którzy spełniają wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie

 • Min. 2 lata doświadczenia w zakresie pośrednictwa pracy

 • Doświadczenie w pracy z osobami w trudnej sytuacji społeczno-zawodowej (m.in. osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, z niskimi kwalifikacjami)

 • Znajomość regionalnego rynku pracy/pracodawców

 • Umiejętność nawiązania i utrzymania kontaktu z klientem

 • Bardzo dobra organizacja pracy, dokładność, komunikatywność, terminowość wykonywania zadań

 • Umiejętność samodzielnego planowania i sprawnego organizowania własnej pracy

 • Dobra obsługa pakietu MS Office

 • Prawo jazdy kat. B

 • Mile widziane doświadczenie w realizacji projektów EFS

Oferujemy:

 • Ciekawą i dynamiczną pracę przy projektach aktywizacyjnych

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę – pełny etat

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: kamila.michalak@fundacjaimago.pl do dnia 01.09.2021 r.

Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Zastrzegamy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje dane osobowe i przetwarzali je na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Imago moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu i przekazanych przeze mnie dokumentach, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Fundację Imago, w tym na otrzymywanie informacji o ofertach pracy za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telekomunikacyjnych urządzeń końcowych”. Administratorem danych jest Fundacja Imago, ul. Hallera 123, 53-201 Wrocław.