Fundacja Imago

Rekrutacja uczestników do projektu " Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy osób w wieku 18-35 lat ze Śląska"

/ 2017-09-01 06:48:01

Zapraszamy osoby zamieszkujące woj. śląskie, które nie pracują, nie uczą się w systemie stacjonarnym i nie szkolą się, w wieku 18-35 lat, do udziału w projekcie mobilności ponadnarodowej. Zachęcamy do udziału w szczególności kobiety, które są zainteresowane nauką zawodów techniczno-produkcyjnych.

Oferujemy:
– zdobycie umiejętności językowych,
– wyjazd na 2-miesięczny staż do Niemiec w zawodach technicznych i produkcyjnych – wiele kierunków do wyboru,
– wsparcie opiekunów na wszystkich etapach projektu, w tym podczas pobytu w Niemczech,
– zdobycie/ podniesienie kwalifikacji w wybranych zawodach,
– warsztaty integracyjne,
– pełne zabezpieczenie pobytu w Niemczech (dojazd, zakwaterowanie, wyżywienie itp.).
Wszystkie formy wsparcia w projekcie są BEZPŁATNE.

Zapraszamy do kontaktu:
Fundacja Imago
Biuro w Rybniku
ul. Floriańska 1, pok. 32 (budynek Ośrodka Bushido)
tel. 504 565 301
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.