Fundacja Imago

Rekrutacja uczestników projektu "Bliżej rynku pracy"

/ 2017-08-29 12:12:05

Zapraszamy osoby z umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczoną rentą z tytułu niepełnosprawności, które ukończyły 18 lat, nie pracują i mieszkają w woj. śląskim, do udziału w projekcie „Bliżej rynku pracy”!

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób, które ze względu na ograniczenia zdrowotne mają problemy ze znalezieniem lub utrzymaniem zatrudnienia.

W ramach oferowanego wsparcia skorzystać można z:
– indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym
– warsztatów aktywizacyjnych
– płatnych staży dostosowanych do predyspozycji i zainteresowań
– szkoleń dokształcających
– pośrednictwa pracy
– indywidualnego wsparcia trenera pracy na wszystkich etapach realizacji projektu
Dodatkowo zapewniamy zwrot kosztów dojazdu i wyżywienie podczas zajęć.

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane uzyskaniem szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z biurem projektu:
Fundacja Imago
ul. Floriańska 1, pok. 32 (budynek Ośrodka Bushido)
44-217 Rybnik
tel. 504 565 301
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.