Fundacja Imago

Rekrutacja uczestników projektu "Zabrzańskie Centrum Asystenckie"

/ 2016-07-18 18:42:15

ZAPROSZENIE!
Rusza nabór uczestników w projekcie:
„Zabrzańskie Centrum Asystenckie”

Fundacja Imago informuje o naborze osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych zamieszkałych na terenie miasta Zabrze do projektu w ramach którego ww. osoby i ich rodziny będą mogły skorzystać z usług Asystenta Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych (AONiN). Działaniami objętych zostanie 60 osób, przez okres maksymalnie do lutego 2018 r.

Wsparcie w wyjściu do kina, teatru, na koncert, pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, bankowych lub wspólne spacery to tylko przykłady usług świadczonych przez asystentów. Zapisz się do nas, opowiedz o swoich potrzebach i skorzystaj z oferowanego wsparcia. Godziny pracy AONiN są elastyczne, a oferta ma odpowiadać na zgłaszane potrzeby.

Rekrutację prowadzi:
Barbara Głowala, tel. 535 108 404
Mail: Barbara.glowala@fundacjaimago.pl

Dokumenty rekrutacyjne (opisane w poniższym Regulaminie rekrutacji) należy dostarczać do biura projektu mieszczącego się przy ul. Bronisława Hagera 6a w Zabrzu W PONIEDZIAŁKI I ŚRODY, w godz. 9-12 od 19 lipca 2016r.

Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym, maksymalnie do dnia 18 października 2016 r. W sytuacji wyczerpania wolnych miejsc rekrutacja zostanie zamknięta wcześniej, o czym poinformujemy Państwa na stronie internetowej.

Serdecznie zapraszamy!

Informujemy dodatkowo, że w projekcie „Zabrzańskie Centrum Asystenckie” świadczone są głównie usługi asystenckie, usługi opiekuńcze są uzupełniającym wsparciem.

Regulamin_rekrutacji_ON_Zabrze_ost

Zgoda na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych_Zabrze

Oświadczenie o kwalifikowalności uczestnictwa w projekcie_Zabrze

Oświadczenie o dostarczeniu dokumentów_Zabrze