REKRUTUJEMY – DORADCA ZAWODOWY

Fundacja Imago poszukuje osoby na stanowisko Doradcy zawodowego w ramach projektów dotyczących aktywizacji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, finansowanych ze środków EFS.

Miejsce pracy: Dąbrowa Górnicza/Będzin.

Zakres obowiązków obejmuje:

 • pracę z uczestnikami projektu w celu podjęcia aktywności zawodowej (indywidualne poradnictwo zawodowe),
 • badanie predyspozycji osobowościowo-zawodowych uczestnika projektu, diagnoza potrzeb, identyfikacja mocnych i słabych stron, określenie celu zawodowego uczestników,
 • dopasowanie form wsparcia do potrzeb uczestnika projektu,
 • opracowanie planu poszukiwania zatrudnienia,
 • rekrutacja uczestników do projektu,
 • współorganizowanie form wsparcia wynikających z IPD (szkolenia, staże).

Poszukujemy Kandydatów, którzy spełniają wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane: doradztwo zawodowe, psychologia, pedagogika, socjologia)
 • Min. 2 lata doświadczenia w zakresie doradztwa zawodowego
 • Doświadczenie w pracy z osobami w trudnej sytuacji społeczno-zawodowej (m.in. osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, z niskimi kwalifikacjami)
 • Umiejętność nawiązania i utrzymania kontaktu z klientem
 • Bardzo dobra organizacja pracy, dokładność, komunikatywność, terminowość wykonywania zadań
 • Umiejętność samodzielnego planowania i sprawnego organizowania własnej pracy
 • Dobra obsługa pakietu MS Office
 • Prawo jazdy kat. B + własny samochód
 • Mile widziane doświadczenie w realizacji projektów EFS

Oferujemy:

 • Ciekawą i dynamiczną pracę przy projektach aktywizacyjnych
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę – pełny etat

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: kamila.michalak@fundacjaimago.pl do dnia 11.12.2020r.

Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Zastrzegamy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje dane osobowe i przetwarzali je na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Imago moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu i przekazanych przeze mnie dokumentach, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Fundację Imago, w tym na otrzymywanie informacji o ofertach pracy za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telekomunikacyjnych urządzeń końcowych”. Administratorem danych jest Fundacja Imago, ul. Hallera 123, 53-201 Wrocław.